ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Modevakopleiding - Rombouts

 

 1. Bestelde opdrachten worden vóór uitlevering gefactureerd en voldaan.
 2. Afgeleverde materiaal pakketten voor de paspoppen kunnen niet geretourneerd worden.
 3. Het volgen van de lessen aan mijn school geschiedt aan de hand van de lesmappen van de “Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding”.
 4. Het lesgeld en de verbruikte materialen worden steeds op de 1e les van de maand of vóór aanvang van de cursus contant of via overschrijving voldaan. Je ontvang van tevoren een factuur met daarop de betalingsgegevens.
 5. De opzegtermijn bedraagt 6 weken en gebeurt schriftelijk, per email. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Een overzicht hiervan ontvang je aan het begin van het schooljaar.
 6. Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald, mits 1 uur voor aanvang van de betreffende les wordt afgemeld. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.
 7. De in te halen lessen dienen in het lopende schooljaar te worden gebruikt. Inhaallessen die aan het eind van het schooljaar niet zijn ingehaald komen te vervallen. Bij opzegging vervallen alle inhaallessen. Verrekening van verzuimde lessen is niet mogelijk.
 8. Neem altijd de juiste gereedschappen mee naar de les. 
 9. Mijn school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kledingstukken, naai gereedschappen e.d. Het achterlaten van je spullen is dan ook voor eigen risico. Dit geldt ook voor het meenemen van geplaatste bestellingen. 
 10. Alle patronen en stoffen worden na controle mijnerzijds uitgeknipt, alleen dan kan ik hier de verantwoording over nemen.
 11. Gebruik ongevraagd geen materiaal van je medestudenten/cursisten.
 12. Het gebruik van mijn machines en materiaal is geheel voor eigen risico, wanneer er iets kapot gaat, verwacht ik dat je mijn of de medestudenten schadeloos zult stellen. 
 13. Alle tarieven en prijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatiecorrectie.

Ik ben aangesloten bij:

De 'Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding': AKMO

Het 'Landelijk Platform voor Modevakonderwijs': LPM-mode

De "Branchevereniging Mode Ambachten': BMA

De 'Nederlandse Kostuumvereniging'.

De 'Nederlandse Hoedenvereniging'.

 Het Adres:   

Sint Paulusweg 5, 

4902 PS Oosterhout.

BTW id: NL NL001188848B26

KvK: 20068647