Privacy beleid

 

AVG Privacyverklaring Modevakopleiding Rombouts

 

Inleiding:

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Inhoudsopgave:

 1.        Doel gegevens

 2.        Opslagperiode

 3.        Beveiliging

 4.        Ontvangers

 5.        Jouw rechten

 6.        Plichten

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Modevakopleiding Rombouts, waar men de kleermakers opleiding van de "Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding", cursussen en masterclasses kan volgen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Modevakopleiding Rombouts verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Modevakopleiding Rombouts, neem dan gerust contact op. 

 

modevakopleiding.mr@gmail.com

06 22 511 815

Sint Paulusweg 5, 4902 PS Oosterhout

BTW ID: NL 001188848B26

KVK Nr. 20068647

 1.      Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Modevakopleiding Rombouts. Deze worden hieronder toegelicht.

1.1   Modevakopleiding Rombouts stuurt via e-mail informatie en facturen. De informatie mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Modevakopleiding Rombouts.

1.2   Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Modevakopleiding Rombouts via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

1.3   Analytics : De website van Modevakopleiding Rombouts verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.  

2.      Opslag periode:

2.1   Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Modevakopleiding Rombouts, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

2.2   Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Modevakopleiding Rombouts via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,  en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2.3   Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.  

 3.      Beveiliging:

3.1   De e-mail van Modevakopleiding Rombouts wordt gehost bij Google G-mail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail.

3.2   De website en back-ups van de website worden gehost bij Jimdo. Gegevens die jij achterlaat op de website van Modevakopleiding Rombouts zijn op de servers van Jimdo opgeslagen. Jimdo gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website.

3.3   Jouw persoonsgegevens worden afgedrukt op eventuele facturering, diploma's en leskaarten. Daarnaast  worden je gegevens alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door modevakopleiding Rombouts worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

3.4   Beveiliging: Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van modevakopleiding Rombouts privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van modevakopleiding Rombouts, ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

 4.      Ontvangers:

4.1   Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Modevakopleiding Rombouts vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Modevakopleiding Rombouts. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

4.2   Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Modevakopleiding Rombouts.

4.3   Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Modevakopleiding Rombouts opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Modevakopleiding Rombouts al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 5.      Jouw rechten:

5.1   Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Modevakopleiding Rombouts vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.2   Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Modevakopleiding Rombouts niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5.3   Recht op stop gegevensgebruik. (bezwaar) Wil jij niet dat Modevakopleiding Rombouts jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via modevakopleiding.mr@gmail.com. 

6.      Plichten:

6.1   Modevakopleiding Rombouts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Modevakopleiding Rombouts via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie en facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Modevakopleiding Rombouts de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Modevakopleiding Rombouts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanmelden voor een examen), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

6.2   Modevakopleiding Rombouts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Modevakopleiding Rombouts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Modevakopleiding Rombouts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

 

Ik ben aangesloten bij:

De 'Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding': AKMO

Het 'Landelijk Platform voor Modevakonderwijs': LPM-mode

De "Branchevereniging Mode Ambachten': BMA

De 'Nederlandse Kostuumvereniging'.

De 'Nederlandse Hoedenvereniging'.

 Het Adres:   

Sint Paulusweg 5, 

4902 PS Oosterhout.

BTW id: NL NL001188848B26

KvK: 20068647